Ca nô du lịch

Ca nô du lịch biển đảo 35 khách, 3 thuyền viên

Chiều dài : 12.8m

Chiều rộng : 3.4m

Lắp máy outboard hoặc inboard