Ca nô cao tốc

Ca nô cao tốc chở khách du lịch 14 người

Kích thước cơ bản : 6.25m x 2.2m x 0.9m

Lắp 01 máy gắn ngoài 115HP-150HP