Máy phát điện Cummins cho tàu biển 30KW

  Máy phát điện Cummins dùng cho tàu biển 30KW-3 pha-50Hz